Aktuell Styrelse

Styrelsen för 2023 har fem ordinarie ledamöter och två suppleanter

Styrelsen träffas oftast i sin helhet ungefär var 6:e vecka. 

Björn Bergstrand: ordförande och fastighetsansvarig

Björn Danielsson: biträdande fastighetsansvarig

Markus Falk: bistår i aktiva projekt och initiativ utifrån behov

Stephan Falk: ekonomi

Fredrik Fällström: sekreterare och medlemsinformation

Anna Lindwall: hyresgäster och avtal

Emily Villatte: gårds- och arbetsgruppen